Eksperthinnang

Küttesüsteemi ekspertiis on esmajärjekorras vajalik hoone omanikule, et tagada küttekollete ohutu kasutamine. Samuti on ekspertiis vajalik kasutusloa taotlejatele ning juhul kui küttekolletel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

Küttesüsteem peab vastama maja projektile. On olnud juhtumeid, kus remondi käigus on muudetud kasutuses olevaid küttesüsteeme teiste erinevate küttesüsteemide vastu. Näiteks kamina asemele on ehitatud uus saunakeris. Nõnda peab selle ära märkima ka projektis, et vältida tulevikus tekkivaid probleeme.

Saunakeriste puhul peab kindlasti olema õige temperatuuriklassiga korsten. Kerise kasutusjuhendis leiab tema väljuvate suitsugaaside temperatuurid.

Eksperthinnanguid on mitmeid. Peamised on:

 1. Küttesüsteemi eksperthinnang tehakse, kui küttesüsteem ei vasta nõuetele või puudub dokumentatsioon ning päästeamet või kohalik omavalitsus tahab selle kohta saada kehtivat hinnangut.
 2. Küttesüsteemi eksperthinnang tehakse korteriühistutele, et hinnata küttesüsteemi seisukorda.
 3. Kinnisvarafirmadele, kui on tarvis välja selgitada küttesüsteemi seisukord hindamise otstarbeks.
 4. Küttesüsteemi õnnetuste korral seisukorra määramine.

Kui kohapeal meie litsentseeritud pottsepp avastab, et küttesüsteem ei vasta nõuetele ja on vaja teha selle jaoks mõned parandustööd siis saavad meie pottsepad sulle abiks olla.

Küttesüsteem peab saama tuleohutu ja seadustele vastav. See kõik selgub konsultatsiooni käigus, kus oleme sulle abiks hea nõuga.

Mida küttesüsteemi ekspertiisi käigus kontrollitakse?
Mõned näited, mida peab eksperthinnangus välja tooma.
Miks on vaja eksperthinnangut?
Kes saab koostada eksperthinnangut?

Mida küttesüsteemi ekspertiisi käigus kontrollitakse?

 • korstna kontroll (ohutuskujad ja seisukord)
 • kütteseadme kontroll ja nende puhastatavust
 • läbiviikude dokumente
 • kontrollitakse ühenduslõõri
 • küttesüsteemi kasutusdokumentatsiooni ja olemasolevat dokumentatsiooni
 • veendutakse, et küttekeha seisukord ja ohutuskujad vastaksid tuleohutustingimustele ja seadustele
 • on esinenud juhtumeid, kus peame osaliselt lahti võtma küttesüsteeme kontrollimise eesmärgil, et veenduda tuleohutuses. Seda tehakse juhul, kui puuduvad nende kohta kaetud tööde aktid.


Mõned näited, mida peab eksperthinnangus välja tooma:

 • info tegevuste kohta  mis kuupäevadel ja milliseid toiminguid on eksperthinnangu andmiseks teostatud
 • kütteseadme iseloomustus (nt ahi, õhkküttekamin, pliit, saunakeris), nominaalvõimsus ja kütteseadme ligikaudne mõõt ja kaal, kui on tarvis arvutada kandekontruktsiooni kandevõimet
 • info hoone asukoha kohta
 • suitsulõõride asukoht ja arv
 • korstna iseloomustus. Kas korstnasse on juba kütteseadmeid ühendatud, kui palju, millistesse lõõridesse? (üldjuhul peab igal kütteseadmele olema omaette lõõr). Korstna ristlõige, pikkus. Korstna läbiviikude teostus, vaadeldavus, šahtide kirjeldus ja ohutuskujad põlevmaterjalideni
 • lõõriskeemid ja lõõrisüsteemid
 • kasutatud materjal
 • hoone tuleohutuse iseloomustus
 • kui korsten on juba olemas, tuleb hinnang koostada ka korstnale.
 • kolle (kasutatud materjalid ja maht)
 • mis materjale on kasutatud välispinna jaoks
 • ohutuskujad põlevmaterjalideni
 • õhu vajadus kütmisel
 • info ühenduslõõri kohta (mõõt, materjal)
 • läbiviikude teostus
 • väljuvate suitsugaaside temperatuur (maksimaalne temperatuur)
 • informatsioon küttesüsteemi tahma- ja puhastusluukidest
 • info ligipääsu kohta korstna juurde 
 • kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta, kas küttesüsteem on kasutuskõlblik ning ohutu.


Kui selgub, et küttesüsteem ei vasta nõuetele siis peame välja tooma järgmised punktid:

 • kütmisjuhise
 • hooldamise juhise
 • juhise, kuidas tegutseda korstna tahmapõlengu korral
 • loetelu sobivatest küttematerjalidest

Miks on vaja eksperthinnangut?

Küttesüsteemi ekspertiisi läheb vaja elamu kasutusloa taotlemisel. Selle käigus selgitatakse välja küttesüsteemi kasutuskõlblikus. Puuduste korral tuleb ette võtta vajalikud meetmed nende likvideerimiseks. 

Eksperthinnangut võib päästeamet soovida kogu küttesüsteemile või mõnele selle osale. Olgu selleks korsten või üks kindel küttekeha.

Tahkkütet kasutavas majas peab seal oleval küttekehal olema teostusjoonis ja kasutatud materjalide sertifikaadid. Sellele lisaks korstnapühkimise akt.

Jäta meelde, et ainult korstnapühkimisaktist ei piisa hoone kasutusloa saamiseks.

Konsultatsiooni käigus eksperthinnangut ei väljastata!

Kes saab koostada eksperthinnangut?

Eksperthinnangut saab teha pädev isik, kellel on vastav kutsekvalifikatsioon. Selle andmise kompetents on olemas kutsetunnistust omavatel isikutel nagu: korstnapühkija-meister tase 5, pottsepp-meister tase 5 ja tuleohutusekspert tase 6.

Eksperthinnangu sisulised nõuded ja vorm on ette kirjutatud Päästeameti poolt.

https://www.rescue.ee/files/2018-10/kuttesusteemide-tuleohutus-04.04.2018.pdf 

 

Eksperthinnangu viib läbi Lasover OÜ litsentseeritud pottsepp

KÜSI EKSPERTHINNANGU PAKKUMIST